Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  NRT - Número de Registre Tributari

 • Přidělující instituce:

  Ministeri de Finances (Ministry of Finance)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno
  Vydáváno automaticky na základě získání Número d’Identificació Administrativa (NIA)

Formáty identifikátorů

 • E-000000-A

  8 znaků (1 písmeno+ 6 číslic + 1 kontrolní písmeno), první písmeno vždy F nebo E, písmena jsou od čísel oddělené pomlčkou

Dokumenty a další zdroje

 • Na přední straně daňového přiznání a na všech dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem. W
 • Na daňové identifikační kartě (Targeta d'identificació fiscal).

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  NRT - Número de Registre Tributari

 • Přidělující instituce:

  Ministeri de Finances (Ministry of Finance)

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě žádosti

Formáty identifikátorů

 • A-000000-A

  8 znaků (1 písmeno+ 6 číslic + 1 kontrolní písmeno), první písmeno vždy A, L, E, C, D, G, O, P nebo U, písmena jsou od čísel oddělené pomlčkou

Dokumenty a další zdroje

 • Na všech vydaných fakturách a účtenkách.
 • Na přední straně daňového přiznání a na všech dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na daňové identifikační kartě (Targeta d'identificació fiscal).

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími
 • Společný standard oznamování OECD