Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  رقم الهوية - ID Number

 • Přidělující instituce:

  هيئة الإمارات للهوية (Emirates Identity Authority)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

 • Další informace:

  Z důvodu 0 % sazby daně u příjmu fyzických osob není přidělován daňový identifikátor, ale pro komunikaci s úřady je obecně používáno toto ID number.

Formáty identifikátorů

 • 784-0000-0000000-0

  15 číslic (14 + 1 kontrolní číslice), první trojčíslí vždy 784, třetí a čtvrtá číslice oddělena pomlčkou, sedmá a osmá číslice oddělena pomlčkou a kontrolní číslice oddělena pomlčkou

Dokumenty a další zdroje

 • Na přední straně průkazu totožnosti (بطاقة الهوية).

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  رقم الرخصة - Licence Number

 • Přidělující instituce:

  دائرة التنمية الاقتصادية (Department of Economic Development)

 • Pravidla přidělování:

  Zpravidla přidělováno

 • Další informace:

  Z důvodu zdanění jen malé části firem není přidělován daňový identifikátor, pro komunikaci s úřady je obecně používáno toto Licence Number.

Formáty identifikátorů

 • 00000000

  až 8 číslic
 • AA-0000000

  9 znaků (2 písmena + 7 číslic), druhý a třetí znak oddělen pomlčkou

Dokumenty a další zdroje

 • Lze dohledat online na stránkách ministerstva hospodářství (وزارة الإقتصاد).
 • Na obchodní licenci.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 • Společný standard oznamování OECD
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. mezinárodních směrnic