Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  CUIL - Codigo Unico de Identificacion Laboral (Unified Labor Identification Code)

 • Přidělující instituce:

  ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno
  Přidělováno automaticky s vydáním průkazu totožnosti

 • Další informace:

  Pro účely sociálního pojištění

Formáty identifikátorů

 • 20000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice) , začíná vždy 20, 23, 24, 25, 26 nebo 27

Dokumenty a další zdroje

 • V dokumentech pro komunikaci se státní správou.
 • Je vyžadován pro založení bankovního účtu.
 • Doklad o přidělení CUIL.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  CDI - Clave de Identificacion (The Identification Code)

 • Přidělující instituce:

  AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

 • Další informace:

  Osoby bez CUIL/CUIT

Formáty identifikátorů

 • 00000000000

  11 číslic

Dokumenty a další zdroje

 • V dokumentech pro komunikaci se státní správou.
 • Je vyžadován pro založení bankovního účtu.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Single Tax Identification Code)

 • Přidělující instituce:

  AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

Formáty identifikátorů

 • 20000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice) , začíná vždy 20, 23, 24, 25, 26 nebo 27

Dokumenty a další zdroje

 • Na osvědčení o registraci (Constancias de inscripción) nebo na potvrzení přistoupení k Monotributo (Constancia de Adhesión al Monotributo), které jsou online přístupné na webových stránkách AFIP.
 • Na přední straně daňového prohlášení a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Single Tax Identification Code)

 • Přidělující instituce:

  AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno
  Přidělováno na základě registrace

Formáty identifikátorů

 • 30000000000

  11 číslic (začíná vždy 30, 33 nebo 34, popř. 50, 51 nebo 55 pro státní subjekty)

Dokumenty a další zdroje

 • Na osvědčení o registraci (Constancias de inscripción) nebo na potvrzení přistoupení k Monotributo (Constancia de Adhesión al Monotributo), které jsou online přístupné na webových stránkách AFIP.
 • Na přední straně daňového prohlášení a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  CDI - Clave de Identificacion (The Identification Code)

 • Přidělující instituce:

  AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

 • Další informace:

  Osoby bez CUIL/CUIT

Formáty identifikátorů

 • 00000000000

  11 číslic

Dokumenty a další zdroje

 • V dokumentech pro komunikaci se státní správou.
 • Je vyžadován pro založení bankovního účtu.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Společný standard oznamování OECD
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. mezinárodních směrnic