Lokální název
 • CUIL - Codigo Unico de Identificacion Laboral (Unified Labor Identification Code)
Přidělující instituce
 • ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
 • Přidělováno automaticky s vydáním průkazu totožnosti
Další informace
 • Pro účely sociálního pojištění
Formáty identifikátorů
 • 20000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice) , začíná vždy 20, 23, 24, 25, 26 nebo 27

Dokumenty a další zdroje
 • V dokumentech pro komunikaci se státní správou.
 • Je vyžadován pro založení bankovního účtu.
 • Doklad o přidělení CUIL.
Lokální název
 • CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Single Tax Identification Code)
Přidělující instituce
 • AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
 • Přidělováno na základě registrace
Formáty identifikátorů
 • 30000000000

  11 číslic (začíná vždy 30, 33 nebo 34, popř. 50, 51 nebo 55 pro státní subjekty)

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • CDI - Clave de Identificacion (The Identification Code)
Přidělující instituce
 • AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - přidělováno při daňové povinnosti
 • Právnická osoba - přidělováno při daňové povinnosti
 • Přidělováno na základě registrace
Další informace
 • Osoby bez CUIL/CUIT
Formáty identifikátorů
 • 00000000000

  11 číslic

Dokumenty a další zdroje
 • V dokumentech pro komunikaci se státní správou.
 • Je vyžadován pro založení bankovního účtu.
Lokální název
 • CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Single Tax Identification Code)
Přidělující instituce
 • AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - přidělováno při daňové povinnosti
 • Přidělováno na základě registrace
Formáty identifikátorů
 • 20000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice) , začíná vždy 20, 23, 24, 25, 26 nebo 27

Dokumenty a další zdroje
 • Na přední straně daňového prohlášení a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na osvědčení o registraci (Constancias de inscripción) nebo na potvrzení přistoupení k Monotributo (Constancia de Adhesión al Monotributo), které jsou online přístupné na webových stránkách AFIP.
Lokální název
 • CUIL - Codigo Unico de Identificacion Laboral (Unified Labor Identification Code)
Přidělující instituce
 • ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
 • Přidělováno automaticky s vydáním průkazu totožnosti
Další informace
 • Pro účely sociálního pojištění
Formáty identifikátorů
 • 20000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice) , začíná vždy 20, 23, 24, 25, 26 nebo 27

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Single Tax Identification Code)
Přidělující instituce
 • AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
 • Přidělováno na základě registrace
Formáty identifikátorů
 • 30000000000

  11 číslic (začíná vždy 30, 33 nebo 34, popř. 50, 51 nebo 55 pro státní subjekty)

Dokumenty a další zdroje
 • Na přední straně daňového prohlášení a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na osvědčení o registraci (Constancias de inscripción) nebo na potvrzení přistoupení k Monotributo (Constancia de Adhesión al Monotributo), které jsou online přístupné na webových stránkách AFIP.
Lokální název
 • CDI - Clave de Identificacion (The Identification Code)
Přidělující instituce
 • AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - přidělováno při daňové povinnosti
 • Právnická osoba - přidělováno při daňové povinnosti
 • Přidělováno na základě registrace
Další informace
 • Osoby bez CUIL/CUIT
Formáty identifikátorů
 • 00000000000

  11 číslic

Dokumenty a další zdroje
 • V dokumentech pro komunikaci se státní správou.
 • Je vyžadován pro založení bankovního účtu.
Lokální název
 • CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Single Tax Identification Code)
Přidělující instituce
 • AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos (Federal Administration of Public Revenue)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - přidělováno při daňové povinnosti
 • Přidělováno na základě registrace
Formáty identifikátorů
 • 20000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice) , začíná vždy 20, 23, 24, 25, 26 nebo 27

Dokumenty a další zdroje