Lokální název
 • DIČ - Daňové identifikační číslo
Přidělující instituce
 • Ministerstvo vnitra ČR
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
Další informace
 • Rodné číslo
Formáty identifikátorů
 • 0000000000

  9 nebo 10 číslic

  pro potřeby CRS se zadává bez lomítka

Dokumenty a další zdroje
 • Na průkazu totožnosti.
 • V cestovním pasu.
 • Na přední straně řidičského průkazu.
 • Na průkazu pojištěnce.
 • Na průkazu o povolení k pobytu.
 • Na přední straně daňového přiznání a dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
Lokální název
 • DIČ - Daňové identifikační číslo
Přidělující instituce
 • Finanční úřad
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
Další informace
 • Identifikační číslo osoby IČO
Formáty identifikátorů
 • 00000000

  8 číslic

  skládá se z kmenové části "CZ" a obecného identifikátoru - v případě právnické osoby se jedná o IČO, pro potřeby CRS se zadává bez předpony "CZ"

 • CZ000000000

  předpona CZ + 9 číslic

  Skupinové DIČ, Daňové evidenční číslo, DIČ přidělené zahraniční osobě

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • DIČ - Daňové identifikační číslo
Přidělující instituce
 • Ministerstvo vnitra ČR
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
Další informace
 • Rodné číslo
Formáty identifikátorů
 • 0000000000

  9 nebo 10 číslic

  pro potřeby CRS se zadává bez lomítka

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • DIČ - Daňové identifikační číslo
Přidělující instituce
 • Finanční úřad
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
Další informace
 • Identifikační číslo osoby IČO
Formáty identifikátorů
 • 00000000

  8 číslic

  skládá se z kmenové části "CZ" a obecného identifikátoru - v případě právnické osoby se jedná o IČO, pro potřeby CRS se zadává bez předpony "CZ"

 • CZ000000000

  předpona CZ + 9 číslic

  Skupinové DIČ, Daňové evidenční číslo, DIČ přidělené zahraniční osobě

Dokumenty a další zdroje
 • Na osvědčení o registraci.
 • Na přední straně daňového přiznání a dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Lze dohledat v systému propojení obchodních rejstříků (BRIS) v online režimu (jako IČO).