Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  香港身分證號碼 - HKID number

 • Přidělující instituce:

  香港入境事務處 (Immigration Department of Hong Kong)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno
  vydáváno pro všechny obyvatele od 11 let věku

Formáty identifikátorů

 • A000000(0)

  8 znaků ( 1 písmeno+ 6 číslic + 1 kontrolní znak v závorce), kontrolní znak vždy písmeno A nebo číslice
 • AA000000(0)

  9 znaků (2 písmena+ 6 číslic + 1 kontrolní znak v závorce), kontrolní znak vždy písmeno A nebo číslice

Dokumenty a další zdroje

 • Na přední straně daňového prohlášení a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • V pravém dolním rohu na průkazu totožnosti (香 港 身 份 證).

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  商業登記號碼 - Business Registration number

 • Přidělující instituce:

  商業登記署 (Business Registration Office of Hong Kong)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

Formáty identifikátorů

 • 00000000

  8 číslic

Dokumenty a další zdroje

 • Lze dohledat v lokálním obchodním rejstříku (Business Register) v online režimu.

  Prvních 8 číslic

 • Na přední straně daňového prohlášení a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Ve středu osvědčení o registraci k podnikání (商業登記證), pod nadpisem "Certificate No.".

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 • Společný standard oznamování OECD
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. mezinárodních směrnic