Lokální název
 • 香港身分證號碼 - HKID number
Přidělující instituce
 • 香港入境事務處 (Immigration Department of Hong Kong)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
 • vydáváno pro všechny obyvatele od 11 let věku
Formáty identifikátorů
 • A000000(0)

  8 znaků ( 1 písmeno+ 6 číslic + 1 kontrolní znak v závorce), kontrolní znak vždy písmeno A nebo číslice

 • AA000000(0)

  9 znaků (2 písmena+ 6 číslic + 1 kontrolní znak v závorce), kontrolní znak vždy písmeno A nebo číslice

Dokumenty a další zdroje
 • Na přední straně daňového prohlášení a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • V pravém dolním rohu na průkazu totožnosti (香 港 身 份 證).
Lokální název
 • 商業登記號碼 - Business Registration number
Přidělující instituce
 • 商業登記署 (Business Registration Office of Hong Kong)
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
Formáty identifikátorů
 • 00000000

  8 číslic

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • 香港身分證號碼 - HKID number
Přidělující instituce
 • 香港入境事務處 (Immigration Department of Hong Kong)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
 • vydáváno pro všechny obyvatele od 11 let věku
Formáty identifikátorů
 • A000000(0)

  8 znaků ( 1 písmeno+ 6 číslic + 1 kontrolní znak v závorce), kontrolní znak vždy písmeno A nebo číslice

 • AA000000(0)

  9 znaků (2 písmena+ 6 číslic + 1 kontrolní znak v závorce), kontrolní znak vždy písmeno A nebo číslice

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • 商業登記號碼 - Business Registration number
Přidělující instituce
 • 商業登記署 (Business Registration Office of Hong Kong)
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
Formáty identifikátorů
 • 00000000

  8 číslic

Dokumenty a další zdroje
 • Na přední straně daňového prohlášení a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Ve středu osvědčení o registraci k podnikání (商業登記證), pod nadpisem "Certificate No.".
 • Lze dohledat v lokálním obchodním rejstříku (Business Register) v online režimu.

  Prvních 8 číslic