Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  纳税人数 - Número de Contribuinte (Taxpayer Number)

 • Přidělující instituce:

  財 政 局 (Financial Services Bureau)

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

 • Další informace:

  Totožné s jejich ID Number

Formáty identifikátorů

 • 0000000(0)

  8 číslic (7 číslic + 1 číslice v závorce), první číslice nikdy není 8

Dokumenty a další zdroje

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  纳税人数 - Número de Contribuinte (Taxpayer Number)

 • Přidělující instituce:

  財 政 局 (Financial Services Bureau)

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

Formáty identifikátorů

 • 80000000

  8 číslic, první číslice vždy 8

Dokumenty a další zdroje

 • Na přední straně daňového přiznání a dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem. Informace o TIN jsou považovány za důvěrné.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Společný standard oznamování OECD
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. mezinárodních směrnic