Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  CNIC number - Computerized National Identity Card Number

 • Přidělující instituce:

  NADRA - National Database and Registration Authority

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

 • Další informace:

  Rodné číslo

Formáty identifikátorů

 • 0000000000000

  13 číslic (12 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje

 • Na přední straně průkazu totožnosti (National Identity Card).
 • V cestovním pasu (Passport).
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  NTN - National Tax Number

 • Přidělující instituce:

  Federal Board of Revenue

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

 • Další informace:

  Fyzické osoby podnikající, cizinci

Formáty identifikátorů

 • 0000000-0

  8 číslic (7 + 1 kontrolní číslice), kontrolní číslice oddělena pomlčkou

Dokumenty a další zdroje

 • Na osvědčení o přidělení NTN (National tax number certificate).
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  NTN - National Tax Number

 • Přidělující instituce:

  Federal Board of Revenue

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno
  Přidělováno na základě registrace

Formáty identifikátorů

 • 0000000-0

  8 číslic (7 + 1 kontrolní číslice), kontrolní číslice oddělena pomlčkou

Dokumenty a další zdroje

 • Na osvědčení o přidělení NTN (National tax number certificate).
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 • Společný standard oznamování OECD
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. mezinárodních směrnic