Lokální název
 • Numer PESEL - Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
Přidělující instituce
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
Formáty identifikátorů
 • 00000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje
 • V cestovním pasu (Paszport).
 • Na přední straně průkazu totožnosti (Dowód osobisty).
Lokální název
 • NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
Přidělující instituce
 • Urząd Skarbowy (Tax Office)
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
Formáty identifikátorů
 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
Přidělující instituce
 • Urząd Skarbowy (Tax Office)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - přidělováno při daňové povinnosti
 • Přidělováno na základě registrace
Formáty identifikátorů
 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje
 • Na potvrzení o přidělení daňového identifikačního čísla (Potviedzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej).
 • Lze dohledat v rejstříku firem (Centralna Ewidencja i Informacja o Dzilalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) v online režimu .
Lokální název
 • Numer PESEL - Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
Přidělující instituce
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
Formáty identifikátorů
 • 00000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
Přidělující instituce
 • Urząd Skarbowy (Tax Office)
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
Formáty identifikátorů
 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje
 • Na potvrzení o přidělení daňového identifikačního čísla (Potviedzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej).
 • Lze dohledat v lokálním obchodním rejstříku (KRS - Krajowy rejestr sadowy) v online režimu.
 • Lze dohledat v rejstříku firem (Centralna Ewidencja i Informacja o Dzilalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) v online režimu.
Lokální název
 • NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
Přidělující instituce
 • Urząd Skarbowy (Tax Office)
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - přidělováno při daňové povinnosti
 • Přidělováno na základě registrace
Formáty identifikátorů
 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje