Lokální název
 • DIČ - Daňové identifikačné číslo
Přidělující instituce
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
 • Na základě povinné registrace při získání živnostenského oprávnění
Další informace
 • Osoby podnikající
Formáty identifikátorů
 • 1000000000

  10 číslic , první číslice vždy 1 nebo 3

Dokumenty a další zdroje
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na všech vydaných fakturách.
 • U osob, které jsou registrované k DPH lze dohledat na seznamu daňových subjektů registrovaných pro DPH. Jedná se o IČ DPH bez předpony "SK".
Lokální název
 • Rodné číslo - Rodné číslo
Přidělující instituce
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
Formáty identifikátorů
 • 000000000

  9 číslic

  Rodné číslo, osoby narozené před rokem 1954, pro potřeby CRS se zadává bez lomítka

 • 0000000000

  10 číslic

  Rodné číslo osoby narozené po roce 1953, pro potřeby CRS se zadává bez lomítka

Dokumenty a další zdroje
 • Na přední straně průkazu totožnosti (Obciansky preukaz).
 • V cestovním pasu (Cestovný pas).
 • Na přední straně průkazu o povolení k pobytu (Povolenie na pobyt).
 • Na průkazu pojištěnce.
 • Na přední straně daňového přiznání a dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
Lokální název
 • DIČ - Daňové identifikačné číslo
Přidělující instituce
 • Finančná správa Slovenská republika (Financial Administration)
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
 • Na základě povinné registrace při založení společnosti
Formáty identifikátorů
 • 2000000000

  10 číslic, první číslice vždy 2, 4, 5, 6 nebo 7

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • DIČ - Daňové identifikačné číslo
Přidělující instituce
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
 • Na základě povinné registrace při získání živnostenského oprávnění
Další informace
 • Osoby podnikající
Formáty identifikátorů
 • 1000000000

  10 číslic , první číslice vždy 1 nebo 3

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • Rodné číslo - Rodné číslo
Přidělující instituce
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pravidla přidělování
 • Fyzická osoba - automaticky přidělováno
Formáty identifikátorů
 • 000000000

  9 číslic

  Rodné číslo, osoby narozené před rokem 1954, pro potřeby CRS se zadává bez lomítka

 • 0000000000

  10 číslic

  Rodné číslo osoby narozené po roce 1953, pro potřeby CRS se zadává bez lomítka

Dokumenty a další zdroje
Lokální název
 • DIČ - Daňové identifikačné číslo
Přidělující instituce
 • Finančná správa Slovenská republika (Financial Administration)
Pravidla přidělování
 • Právnická osoba - automaticky přidělováno
 • Na základě povinné registrace při založení společnosti
Formáty identifikátorů
 • 2000000000

  10 číslic, první číslice vždy 2, 4, 5, 6 nebo 7

Dokumenty a další zdroje
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na všech vydaných fakturách.
 • U subjektů, které jsou registrované k DPH lze dohledat na seznamu daňových subjektů registrovaných pro DPH. Jedná se o IČ DPH bez předpony "SK".