Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  T.C. Kimlik No. - Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (National Identity Number)

 • Přidělující instituce:

  Türk Gelir İdaresi Başkanlığı (Turkish Revenue Administration)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

 • Další informace:

  Rodné číslo

Formáty identifikátorů

 • 00000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje

 • Na průkazu totožnosti (Türkiye Cumhuriyet Kimlik Karti).
 • V cestovním pasu (Türkiye Cumhuriyeti Pasaport).
 • Na daňovém přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  Yabancı Kimlik No. - Foreign Identification Number

 • Přidělující instituce:

  Emniyet Genel Müdürlüğü (Turkish National Police)

 • Pravidla přidělování:

  Zpravidla přidělováno

Formáty identifikátorů

 • 90000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice), první číslice vždy 9

Dokumenty a další zdroje

 • Na průkazu povolení k pobytu (Türkiye Cumhuriyeti Ikamet Izni).
 • Na daňovém přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  Vergi Kimlik No. - Vergi Kimlik Numarası

 • Přidělující instituce:

  Türk Gelir İdaresi Başkanlığı (Turkish Revenue Administration)

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělován automaticky při registraci právnické osoby

Formáty identifikátorů

 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje

 • Na daňovém přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 • Společný standard oznamování OECD
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. mezinárodních směrnic