Seznam číselníků
 • Číselník důvodů pro zařazení zemí pod CRS - Česká republika

  Číselník důvodů pro uvedení státu v seznamu CRS relevantních států pro Českou republiku.

  CST-2

  id - VARCHAR2(1) - kód důvodu
  value_cz - TEXT - český popis důvodu pro zařazení země do CRS

  Nedostupné v demo režimu
 • Číselník zemí spadajících pod CRS - Česká republika

  Seznam všech států s povinností sběru daňových identifikátorů dle platné české legislativy popř. OECD.

  CST-1

  value_code_a2 - VARCHAR2(2) - 2 písmenný kód země dle ISO
  country_name_cz - VARCHAR2(60) - české označení země
  country_name_en - VARCHAR2(60) - anglické označení země
  reasons_cz - VARCHAR(45) - důvody pro zařazení země na seznam (separátní číselník)
  legislation_cz - INT - legislativní povinnost ČR pro sběr TINu (0/1)
  first_exchange_by_MFCR - VARCHAR(45) - textová poznámka upřesňující zahájení výměny CRS reportů pro danou zemi dle MFČR
  first_exchange_by_MCAA - VARCHAR(45) - textová poznámka upřesňující zahájení výměny CRS reportů pro danou zemi dle MCAA
  no_tin - INT - hodnota 1 označuje zemi, která nepřiděluje žádné TINy
  fo_mandatory - INT - označení, že země povinně přiděluje TIN pro fyzické osoby (0/1)
  po_mandatory - INT - označení, že země povinně přiděluje TIN pro právnické osoby (0/1)

  Nedostupné v demo režimu
 • Číselník zemí spadajících pod CRS - Slovenská republika

  Seznam všech států s povinností sběru daňových identifikátorů dle platné slovenské legislativy popř. OECD.

  CST-7

  value_code_a2 - VARCHAR2(2) - 2 písmenný kód země dle ISO
  country_name_cz - VARCHAR2(60) - české označení země
  country_name_en - VARCHAR2(60) - anglické označení země
  reasons_sk - VARCHAR(45) - důvody pro zařazení země na seznam (separátní číselník)
  legislation_sk - INT - legislativní povinnost SR pro sběr TINu (0/1)
  no_tin - INT - hodnota 1 označuje zemi, která nepřiděluje žádné TINy
  fo_mandatory - INT - označení, že země povinně přiděluje TIN pro fyzické osoby (0/1)
  po_mandatory - INT - označení, že země povinně přiděluje TIN pro právnické osoby (0/1)

  Nedostupné v demo režimu
 • Regulární výrazy daňových identifikátorů pro jednotlivé země

  Číselník kontrolních výrazů pro formát TINů relevantní pro všechny země. Obsahuje všechny formáty daňových identifikátorů bez ohledu na povinnost zjišťování dle dané legislativy.

  CST-3

  code_a2 - VARCHAR2(2) - 2 písmenný kód země dle ISO
  format_regexp - VARCHAR2(100) - regulární výraz pro kontrolu formátu TIN
  format_default - VARCHAR2(100) - příklad validního TIN
  top - INT - označení příslušnosti TIN (1=fyzická osoba, 2=právnická osoba, 0=FO i PO)

  Nedostupné v demo režimu