Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  0 - Daňový identifikátor se nepřiděluje

 • Pravidla přidělování:

  Nepřiděluje se

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  0 - Daňový identifikátor se nepřiděluje

 • Pravidla přidělování:

  Nepřiděluje se

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
 • Společný standard oznamování OECD
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. mezinárodních směrnic