Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  DIČ - Daňové identifikační číslo

 • Přidělující instituce:

  Ministerstvo vnitra ČR

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

 • Další informace:

  Rodné číslo

Formáty identifikátorů

 • 0000000000

  9 nebo 10 číslic
  pro potřeby CRS se zadává bez lomítka

Dokumenty a další zdroje

 • Na průkazu totožnosti.
 • V cestovním pasu.
 • Na přední straně řidičského průkazu.
 • Na průkazu pojištěnce.
 • Na průkazu o povolení k pobytu.
 • Na přední straně daňového přiznání a dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  DIČ - Daňové identifikační číslo

 • Přidělující instituce:

  Finanční úřad

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

 • Další informace:

  Identifikační číslo osoby IČO

Formáty identifikátorů

 • 00000000

  8 číslic
  skládá se z kmenové části "CZ" a obecného identifikátoru - v případě právnické osoby se jedná o IČO, pro potřeby CRS se zadává bez předpony "CZ"
 • CZ000000000

  předpona CZ + 9 číslic
  Skupinové DIČ, Daňové evidenční číslo, DIČ přidělené zahraniční osobě

Dokumenty a další zdroje

 • Lze dohledat v systému propojení obchodních rejstříků (BRIS) v online režimu (jako IČO).
 • Na osvědčení o registraci.
 • Na přední straně daňového přiznání a dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
 • Společný standard oznamování OECD