Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  SSN - Social Security Number

 • Přidělující instituce:

  Social Security Department

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

 • Další informace:

  Rodné číslo

Formáty identifikátorů

 • JY000000A

  9 znaků (předpona JY + 6 číslic + 1 písmeno), poslední písmeno vždy A, B, C nebo D

Dokumenty a další zdroje

 • Na registrační kartě (Registration card).
 • Na průkazu pojištěnce.
 • Na první straně daňového přiznání (online forma) a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  TRN - Tax Reference Number

 • Přidělující instituce:

  Comptroller of Taxes

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

Formáty identifikátorů

 • CC00000

  až 7 znaků (2 písmena + až 5 číslic), první písmeno vždy C, D, E

Dokumenty a další zdroje

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  TRN - Tax Reference Number

 • Přidělující instituce:

  Comptroller of Taxes

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti

Formáty identifikátorů

 • CC00000

  až 7 znaků (2 písmena + až 5 číslic), první písmeno vždy C, D, E

Dokumenty a další zdroje

 • Na daňovém přiznání (online forma) a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Společný standard oznamování OECD
 • Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. mezinárodních směrnic