Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  Numer PESEL - Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

 • Přidělující instituce:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministry of Internal Affairs)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

Formáty identifikátorů

 • 00000000000

  11 číslic (10 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje

 • V cestovním pasu (Paszport).
 • Na přední straně průkazu totožnosti (Dowód osobisty).

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej

 • Přidělující instituce:

  Urząd Skarbowy (Tax Office)

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

Formáty identifikátorů

 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje

 • Lze dohledat v rejstříku firem (Centralna Ewidencja i Informacja o Dzilalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) v online režimu .
 • Na potvrzení o přidělení daňového identifikačního čísla (Potviedzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej).

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej

 • Přidělující instituce:

  Urząd Skarbowy (Tax Office)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

Formáty identifikátorů

 • 0000000000

  10 číslic (9 + 1 kontrolní číslice)

Dokumenty a další zdroje

 • Lze dohledat v lokálním obchodním rejstříku (KRS - Krajowy rejestr sadowy) v online režimu.
 • Lze dohledat v rejstříku firem (Centralna Ewidencja i Informacja o Dzilalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) v online režimu.
 • Na potvrzení o přidělení daňového identifikačního čísla (Potviedzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej).

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
 • Společný standard oznamování OECD