Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  DIČ - Daňové identifikačné číslo

 • Přidělující instituce:

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno
  Na základě povinné registrace při získání živnostenského oprávnění

 • Další informace:

  Osoby podnikající

Formáty identifikátorů

 • 1000000000

  10 číslic , první číslice vždy 1 nebo 3

Dokumenty a další zdroje

 • U osob, které jsou registrované k DPH lze dohledat na seznamu daňových subjektů registrovaných pro DPH. Jedná se o IČ DPH bez předpony "SK".
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na všech vydaných fakturách.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  Rodné číslo - Rodné číslo

 • Přidělující instituce:

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

Formáty identifikátorů

 • 000000000

  9 číslic
  Rodné číslo, osoby narozené před rokem 1954, pro potřeby CRS se zadává bez lomítka
 • 0000000000

  10 číslic
  Rodné číslo osoby narozené po roce 1953, pro potřeby CRS se zadává bez lomítka

Dokumenty a další zdroje

 • Na přední straně průkazu totožnosti (Obciansky preukaz).
 • V cestovním pasu (Cestovný pas).
 • Na přední straně průkazu o povolení k pobytu (Povolenie na pobyt).
 • Na průkazu pojištěnce.
 • Na přední straně daňového přiznání a dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  DIČ - Daňové identifikačné číslo

 • Přidělující instituce:

  Finančná správa Slovenská republika (Financial Administration)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno
  Na základě povinné registrace při založení společnosti

Formáty identifikátorů

 • 2000000000

  10 číslic, první číslice vždy 2, 4, 5, 6 nebo 7

Dokumenty a další zdroje

 • U subjektů, které jsou registrované k DPH lze dohledat na seznamu daňových subjektů registrovaných pro DPH. Jedná se o IČ DPH bez předpony "SK".
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na všech vydaných fakturách.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
 • Společný standard oznamování OECD