Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  Codice ISS - Codice Istituto Sicurezza Sociale ( Social Security Number - SSI Number)

 • Přidělující instituce:

  Istituto per la Sicurezza Sociale (Social Security Institute)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

Formáty identifikátorů

 • 1

  víc než jedna číslice
  první číslice mohou být vynechány, pokud obsahují nulu

Dokumenty a další zdroje

 • V daňové přiznání (online forma) a v dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na zadní straně průkazu totožnosti (Carta d'identità).
 • Na průkazu pojištěnce (Carta Azzurra).
 • Na osvědčení o daňové rezidenci.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  COE - Codice Operatore Economio (Economic Operator Code)

 • Přidělující instituce:

  Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (Office of Industry, Handicraft and Trade) nebo Ufficio del Lavoro (Labour Office)

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno

Formáty identifikátorů

 • SM10000

  5 číslic s přeponou SM (formát SM00000)
  První číslice mohou být vynechány, pokud jsou nulové

Dokumenty a další zdroje

 • Lze dohledat v lokálním obchodním rejstříku (Registro imprese) v online režimu.
 • V daňové přiznání (online forma) a v dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.
 • Na oprávnění k podnikání (Certificato di licenza).
 • Na osvědčení o daňové rezidenci.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími
 • Společný standard oznamování OECD