Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  Nº RIF - Número de Registro Único de Información Fiscal

 • Přidělující instituce:

  SENIAT - Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

 • Pravidla přidělování:

  Přidělováno při daňové povinnosti
  Přidělováno na základě registrace

Formáty identifikátorů

 • A-00000000-0

  10 znaků (1 písmeno + 8 číslic + 1 kontrolní číslice), první a druhý znak oddělený pomlčkou, kontrolní číslice oddělena pomlčkou
  Číslo může být i ve formátu bez pomlček

Dokumenty a další zdroje

 • Na osvědčení o přidělení RIF.
 • Na daňové kartě vydávané SENIAT.
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Informace o daňovém identifikátoru

 • Lokální název:

  Nº RIF - Número de Registro Único de Información Fiscal

 • Přidělující instituce:

  SENIAT - Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria

 • Pravidla přidělování:

  Automaticky přidělováno
  Přidělováno na základě registrace

Formáty identifikátorů

 • A-00000000-0

  10 znaků (1 písmeno + 8 číslic + 1 kontrolní číslice), první a druhý znak oddělený pomlčkou, kontrolní číslice oddělena pomlčkou
  Číslo může být i ve formátu bez pomlček

Dokumenty a další zdroje

 • Na osvědčení o přidělení RIF.
 • Na daňové kartě vydávané SENIAT.
 • Na všech vydaných fakturách a účtenkách.
 • Na přední straně daňového přiznání a na dalších dokumentech pro komunikaci s daňovým úřadem.

Legislativní důvody pro zjišťování

 • Smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku